Många unga människor utsätts för brott. Att drabbas av en sådan händelse är kränkande och påverkar människor på olika sätt. Det är vanligt att känna sig rädd, arg och ledsen. Ofta dyker det upp frågor som: ”Varför just jag? Ska jag anmäla? Vad händer i polisutredningen? Vad innebär en rättegång?”

Då kan man behöva någon att prata med!

Vad den som är ung och blivit utsatt för brott kan behöva hjälp med:

– Stödsamtal för att hjälpa dig att bearbeta brottshändelsen och dess följder.

– Praktisk hjälp exempelvis i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.

– Rådgivning om dina rättigheter och skyldigheter.

– Anhörigstöd i samband med att en ung människa har drabbats av brott. Föräldrar, syskon och andra berörda kan boka tid för samtal.