Ett vittne är en person som på något sätt observerat en händelse, t ex en olycka eller en misshandel. Som vittne kan du bli skyldig att dyka upp i domstolen och ge ett vittnesmål, det vill säga berätta vad du vet om händelsen. Vittnesmål ges under ed, vilket innebär att du svär att berätta sanningen.

Man kan inte vittna anonymt! Om du lämnar ett vittnesmål till polisen och det väcks åtal i ärendet du vittnat om så kommer gärningspersonen få läsa hela förundersökningen, inklusive vad du berättat i ditt vittnesmål.

Övergrepp i rättssak
Om någon hotar, använder våld eller andra olämpliga sätt för att påverka dig och ditt vittnesmål begår den personen ett brott som kallas övergrepp i rättssak. Det är ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år. Blir du utsatt för detta ska du göra en anmälan till polisen.

Varför ska du vittna?
Vittna gör man för att hjälpa domstolen att kunna döma rätt. Det är ungefär 100 000 människor som vittnar varje år och det är inte krångligt. Du ska bara berätta för domstolen vad du vet.

Att vittna är en skyldighet och det är viktigt att du kommer i rätt tid och till rätt plats. Har du blivit kallad till en domstolsförhandling för att vittna (det sker via brev) måste du komma dit. Om du av någon anledning inte kan ska du kontakta domstolen i god tid innan. Kommer du inte kan polisen komma och hämta dig och du kan bli skyldig att betala så kallat vite, en typ av böter.

Att vittna är ofta mindre obehagligt än vad människor väntar sig. Skulle du känna dig rädd för någon i ärendet, exempelvis den åtalade, eller vill du av någon annan anledning inte vill vittna med en särskild person i rummet, så ska du kontakta domstolen i god tid innan förhandlingen sker. Domstolen kan bedöma att personen du inte vill ha närvarande inte får vara med när du vittnar.

Hur går det till att vittna i en domstol?
När du kommer till domstolen ska du vänta utanför rättssalen tills du blir uppropad. Då ska du gå in i salen och vittna. Rätten ber dig att säga dina personuppgifter och frågar om du är släkt med någon i målet. Är du nära släkt med någon i målet ska du inte tvingas att vittna, vilket domstolen i så fall berättar för dig. Även om du är nära släkt och tänker utnyttja din rätt att vägra att vittna så måste du komma till domstolen om du är kallad.

Efter att dina personuppgifter kontrollerats avlägger du vittneseden eller försäkran. Det innebär att du upprepar vad rättens ordförande säger åt dig att upprepa. Att ljuga när du avlagt eden kallas för mened och är ett brott.

När du vittnar svarar du muntligt på frågorna rätten ställer till dig. Vad du säger spelas in på band.

Det finns möjlighet att få ett så kallat vittnesstöd när du ska vittna. Det får du via Brottsofferjouren (www.boj.se eller 0200-21 20 19). Ett vittnesstöd är en ideellt engagerad person som är utbildad för att ge dig trygghet och svar på frågor du har i samband med rättegången.

Via Stödcentrum för unga brottsoffer kan du få vad vi kallar en stödperson. Stödpersonerna som är knutna till Stödcentrum är juridikstudenter som kan hjälpa dig genom att svara på frågor och stötta dig före, under och efter en rättegång. Kontakta oss om du vill ha en stödperson.

Slutligen… Läs igenom kallelsen till domstolsförhandlingen noga och ring och fråga domstolen om det är saker du undrar över. Hur du kommer i kontakt med domstolen står i kallelsen.