Har du gjort en polisanmälan och blivit kallad till rättegång? Vill du ha en stödperson med dig? StödCentrum för Unga Brottsoffer kan hjälpa till!

StödCentrum i Göteborg har en ”pool” av stödpersoner som kan stötta unga brottsoffer före, under och efter rättegång. Poolen består av juridikstudenter som ställer upp ideellt. Dessa stödpersoner fungerar inte som advokater/målsägarbiträden utan är bara med som stöd.

De kan anordna och följa med dig på ett ”studiebesök” på en annan rättegång, för att du ska få möjlighet att se hur det går till i en rättssal innan din egen rättegång.

De kan följa med som stöd under din egen rättegång.

De kan träffa dig efter rättegången och prata om hur det var och varför beslutet blev som det blev.

Självklart har dessa stödpersoner tystnadsplikt!