Den senaste tiden har hot och våld i skolmiljö diskuterats mycket i media.

Arbetsmiljöverket har nu gjort en kartläggning på skolor i Göteborg, Stockholm och Malmö på för att bland annat se över rutiner och instruktioner för hur våld och hot ska hanteras på skolorna. Bakgrunden är att antalet anmälningar om hot och våld i skolan har ökat. Det har nu visat sig att två av tre skolor i Göteborg har bristande rutiner när det gäller att hantera hot och våld. Detta skriver GöteborgsPosten i artiklar den 6 och 9 februari.

En hel del av de brottsutsatta ungdomar som besöker StödCentrum, har råkat ut för brott i eller utanför skolan. Vår uppfattning är att detta hanteras väldigt olika på olika skolor. Vissa upplever att de fått väldigt mycket stöd från skolan (en stor eloge till er!) och andra känner sig väldigt besvikna. En sak kan vi nog vara överens om – rent generellt kan skolorna bli ännu bättre på att hantera hot och våld. Kanske den kartläggning som nu genomförts kan vara ett led i detta.