Brottsoffer är den som blivit utsatt för ett brott. Vad är då ett brott? Ja, ett sätt att förklara det är att den som har begått ett brott har gjort en handling som bryter mot lagen. De ungdomar som vänder sig till StödCentrum har blivit utsatta för många olika typer av brott. Misshandel, olaga hot och rån tillhör de vanligaste brotten. Brottsoffer är man både om man har polisanmält eller inte.
Målsägare är man först när man har polisanmält att man blivit utsatt för brott. Man är så att säga den som ”äger målet”. En rättegång kan också kallas för ett mål. Nu är det ju inte givet att det blir en rättegång för att man anmält. Finns det tillräckligt med bevis och vittnen så brukar det ju bli rättegång och då är alltså den som anmält målsägare.

Målsägandebiträde

Vissa brottsoffer/målsägare har rätt till ett eget juridiskt biträde som kallas målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har som uppgift att ta hand om dina intressen som målsägande. Han/hon kan stödja och hjälpa dig under förundersökning och rättegång. Ett målsägandebiträde kan utses av tingsrätten så fort polisen har inlett förundersökningen.

Offer för sexualbrott och brottoffer som utsatts för brott som kan ge fängelse får ofta målsägandebiträde.

Om du vill ha ett målsägandebiträde så ska du prata med åklagaren eller polisen som ansvarar för förundersökningen i ditt ärende. Vill du ha mer information så vänd dig till polisen, åklagaren eller tingsrätten.

Brottsofferskydd

Polisen har flera olika sätt att skydda personer som är utsatta för hot och/eller känner sig förföljda. Det krävs en allvarlig hotbild för att ett brottsofferskydd ska sättas in och det sker ganska sällan. Polisen gör alltid en utredning om det behövs ett brottsofferskydd. Den utredningen görs av polisens personsäkerhetsrotel.

Brottsofferskydd kan se ut på olika sätt:

– Genom att dina folkbokföringsuppgifter (personnummer, var du bor osv) blir sekretessbelagda och därmed inte får lämnas ut (det kallas ”sekretessmarkering i folkbokföringsregistret”).

– Genom att din riktiga adress döljs hos folkbokföringen (vilket kallas ”kvarskrivning”).

– Genom att du får en larmväska som kallas ”trygghetspaket”. Väskan innehåller mobiltelefon, överfallslarm och telefonsvarare.

– Genom ”livvaktsskydd”.

– Genom att dina personuppgifter ”fingeras” (dvs man hittar på falska personuppgifter).