Om du blivit utsatt för ett brott så kanske du tvekar att göra en polisanmälan. Denna tvekan kan bero på många olika saker, bl a:
– du är osäker på om det som har hänt dig verkligen är ett brott.
– du är rädd för den som utsatte dig för brottet.
– du känner den som utsatte dig och är orolig för vad som kommer att hända med honom/henne om du anmäler brottet.
– du är orolig för vad som kommer att hända efter polisanmälen, t ex om det blir en rättegång.
– du är rädd att ingen ska tro på dig.
– du tror att det är meningslöst att göra en anmälan; att polisen i alla fall inte gör någonting.
– du känner att det delvis var ditt eget fel.

Vad är brottsligt?
Alla händelser som är brottsliga finns uppräknade i Brottsbalken i Lagboken. Det som står där gäller överallt: i skolan, hemma, på bussen eller i stan. Ibland kan det vara svårt att förstå vad som menas med lagtexten – fråga då någon vuxen eller hör av dig till oss.

Det kan hända att den eller de personer som har utsatt dig för brottet hotar dig med hämnd om du polisanmäler. Det är, enligt lag, ett mycket allvarligt brott som kallas för ”övergrepp i rättssak” och kan leda till att den som blir dömd får ett hårdare straff.

Den som har utsatt dig för ett brott har gjort något som är fel! Gör man något dumt så får man också ta konsevenserna av det. Det är alltså inte du som har råkat ut för brottet som ska hjälpa och tycka synd om brottslingen! Ibland kan faktiskt en polisanmälan leda till att brottslingen får den hjälp som den behöver.

Vad händer efter en polisanmälan?
De allra flesta vet inte hur det är att vara med om en rättegång. Ibland kanske man t o m tror att det är som i amerikanska filmer… Så går det inte till i svenska domstolar. Om du vill veta hur en rättegång gå till, så kan du läsa mer under knappen ”Rättegång”. Du kan också läsa vidare på polisens hemsida som du hittar bland våra länkar.

Om du är rädd att polisen inte ska tro på dig så berätta vad som har hänt för någon vuxen som du litar på och be att hon eller han följer med dig till polisen. Att polisen ställer en massa svåra frågor när du gör din anmälan beror inte på att de inte tror på dig, utan att de måste ta reda på vad som hänt så exakt som möjligt för att kunna jobba vidare med anmälan.

Många gånger känns det som att det inte händer någonting när man väl har gjort en anmälan. Detta kan bero på många saker:
– Polisen har mycket att göra så ditt fall har hamnat i ”kö”.
– Det har hänt något mycket allvarligt som polisen måste ta hand om först.
– Polisen väntar på svar på den tekniska undersökningen, t ex fingeravtryck eller DNA. Detta tar oftast flera veckor.
– Polisen jobbar med saker som du inte märker av. Ibland kan det vara så att förövaren är misstänkt för flera brott och då kan det krävas en hel del arbete av polisen innan de tar kontakt med dig.